VTO

Voortgesette Teologiese Opleiding

22 September 2022

Met groot dankbaarheid kyk ons terug na die geskiedkundige, 1ste alternatiewe Voortgesette Teologiese Opleiding (VTO) wat deur die FGG op 22 September 2022 onder leiding van prof. Hoffie Hofmeyr aangebied is.

Dr Anton Knoetze (voorsitter van Kairos Netwerk) het die ongeveer 35 persone vanuit verskillende provinsies en uit Namibië, asook die ongeveer 45 persone wat die video-uitsending gevolg het, welkom geheet.

Dit was ‘n belewenis om te ervaar hoe gemaklik mense vanuit die:

  • NG Kerk
  • Geloofsbond van die Hervormde Kerk
  • AP Kerk
  • Gereformeerde Kerke in SA
  • en die Vrye Gereformeerde Kerk

…met mekaar ‘n eenheidsgees beleef dat die Bybel die gesagdraende Woord van God is, en nie net woorde oor God is nie.

Almal wat by hierdie 1ste FGG-VTO geleentheid betrokke was, het beleef dat God self, deur Sy Heilige Gees, die leiding geneem het. Die wete dat die ware Leidsman aan die stuur is gee ons die versekering dat ons op die regte pad is, en moed vir die moeilike reis wat voorlê.

VIDEO-INDEKS

LW: Weens ‘n tegniese probleem is sessie 1 se video-uitsending nie opgeneem nie.
Om enige van die ander sessies se video-opnames te sien, klik op ‘n blou skakel hieronder.

SESSIE 1 : TERUG NA DIE BELYDENIS
A : Inleier – Prof Johan van Rensburg (UV)
B : Paneelleier – Prof Henk Stoker (NWU)
C : Paneelbespreking

SESSIE 2: TERUG NA DIE SKRIF
A : Inleier – Prof Koos Adendorff (APA)
B : Paneelleier – Dr Willie Nel (Unisa)
C : Paneelbespreking


SESSIE 3: ONS DROOM en GOD SE WIL
AInleier: Ds Dubois du Toit -Jnr (Namibië)
B : Paneelleier – Dr Johan Otto (Geloofsbond van Hervormde Gemeentes)
C : Paneelbespreking


SESSIE 4:
Die toekoms van Reformatoriese Teologiese Opleiding – Prof Hoffie Hofmeyr
AFSLUITING

SESSIE 2: TERUG NA DIE SKRIF

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video