DEUR DIE VORM HIERONDER IN TE STUUR:
– Gee ek toestemming vir Kairos Netwerk en Koinonia Sinode om my inligting veilig te bewaar.
– Stem ek in om inligting oor Kairos Netwerk en Koinonia Sinode via elektroniese kanale te ontvang.
– Is ek bewus daarvan dat ek enige tyd my toestemming kan onttrek deur ‘n epos te stuur na info@kairosnetwerk.net


AS WAARNEMER VERSTAAN EK:
– Dat ek die Koinonia Sinode as individuele waarnemer sal bywoon.
– Dat waarnemers nie stemgeregtig is nie en ook nie spreekreg het in die vergadering nie.
– Daar is ‘n beperkte aantal sitplekke. Registrasie sal sluit wanneer al die sitplekke opgeneem is.
– Na Registrasie sal jy ‘n e-pos ontvang as bevestiging dat jou details ontvang is.
– Waarnemers is verantwoordelik vir hul eie etes, verversings asook reis en verblyf reëlings.


EK NEEM OOK KENNIS DAT:
– Waarnemers van ander gereformeerde denominasies ook baie welkom is.
– Om stemgeregtig te wees moet ek deur my gemeente as ‘n “afgevaardigde” gestuur word.
– Om by die inskrywingsvorm vir gemeente-afgevaardigdes uit te kom KLIK HIER

 

.