WELKOM !

Jy is nou geregistreer om as individuele waarnemer by die Koinonia Sinode betrokke te wees.


Jy sal binnekort meer inligtig ontvang.
Intussen is jy welkom om op die skakels hierbo te klik en die ander bladsye op hierdie FGG webtuiste te besoek.

OF

Klik op die skakel hieronder, besoek die Kairos Netwerk webtuiste … en lees hoe die weerstand van binne die NG-kerk teen die verdraaing van God se Woord begin het. 

Kairos Netwerk