21-22 Julie 2022 sal altyd onthou word as ‘n belangrike historiese moment in die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis toe behoudende gereformeerde kerke en lidmate handegevat en begin saamwerk het om ondermynde fondamente (Ps 11:3) te herstel en Skrifgetroue gemeentes van Jesus Christus te wees.

Die Familie-byeenkoms het plaasgevind by die Afriforum Teater in Pretoria waar meer as 200 verteenwoordigers van verskeie denominasies/kerke van dwarsoor Suid-Afrika bymekaar gekom het.

Klik op enige titel hieronder om die video te sien. Let op dat sommige sprekers ‘n skyfie-aanbieding vertoon het. Dit is langs of onder hul video-opname te sien. Om die skyfie-aanbieding af te laai, kliek op die regter boonste hoek van die raampie van die aanbieding.


Video Indeks

Kliek op opskrif om video te kyk

1. Opening – Dr. Anton Knoetze
2. Groeteboodskap vanaf ARC
3. SESSIE 1 – Ds. Piet Otto – “Ons vat hande”
4. SESSIE 1 paneelbespreking : Gelei deur Ds. Helgard Janse van Rensburg
5. SESSIE 2 – Dr. Gert Duursema – “Vaste fondamente”
6. SESSIE 2 paneelbespreking : Gelei deur dr. Johan Ernst
7. SESSIE 3 – Prof Hoffie Hofmeyr – “Teologiese Opleiding”
8. SESSIE 3 paneelbespreking : Gelei deur Ds. Norma Rossouw.
9. SESSIE 4 – Dr. Bennie Marais & Gerrie van Niekerk – “Netwerke & skakeling”
10. “Meer spoed” – Dr. Anton Knoetze
11. SESSIE 5 – “Verlossing”- Dr. Chris van Wyk
12. SESSIE 5 paneelbespreking gelei deur ds. Smuts Janse van Rensburg
13. SESSIE 6 – “Kerkregtelik” – Ds. Theo Danzfuss
14. SESSIE 6 paneelbespreking gelei deur Ds. Helgard Janse van Rensburg
15. “Geloofsverklaring” – Ds. Smuts Janse van Rensburg
16. Reaksie op geloofsverklaring – Dr. Gert Duursema
17. Reaksie op kerk-regtelike sessie – Prof. Hoffie Hofmeyr
18. Bedankings – Dr. Anton Knoetze
19. Afsluiting – Ds. Helgard Janse van Rensburg

1. Opening - Dr. Anton Knoetze

Play Video

2. Groeteboodskap vanaf ARC

Play Video

3. SESSIE 1 - "Ons vat hande" - Ds. Piet Otto

Play Video

4. Groeteboodskap vanaf ARC

Play Video

5. SESSIE 2 – Dr. Gert Duursema – “Vaste fondamente”

Play Video

6. Paneelbespreking : Gelei deur dr. Johan Ernst

Play Video

7. SESSIE 3 – Prof Hoffie Hofmeyr – “Teologiese Opleiding”

Play Video

8. Paneelbespreking : Gelei deur Ds. Norma Rossouw.

Play Video

9. SESSIE 4 – Dr. Bennie Marais & Gerrie van Niekerk – “Netwerke & skakeling”

Play Video

10. “Meer spoed” – Dr. Anton Knoetze

Play Video

11. SESSIE 5 – “Verlossing”- Dr. Chris van Wyk

Play Video

12. Paneelbespreking Gelei deur ds. Smuts Janse van Rensburg

Play Video

13. SESSIE 6 – “Kerkregtelik” – Ds. Theo Danzfuss

Play Video

14. Paneelbespreking Gelei deur Ds. Helgard Janse van Rensburg

Play Video

15. “Geloofsverklaring”
Ds. Smuts Janse van Rensburg

Play Video

16. Reaksie op geloofsverklaring
Dr. Gert Duursema

Play Video

17. Reaksie op kerk-regtelike sessie – Prof. Hoffie Hofmeyr

Play Video

18. Bedankings – Dr. Anton Knoetze

Play Video

19. Afsluiting – Ds. Helgard Janse van Rensburg

Play Video